Skip to content
Sök

Ett gym för alla

Rullstolsburna

Redan när vi planerade att bygga ett gym var målgruppen ”funktionsvarierade” och ”rullstolsburna” i fokus.

Tanken var inte att göra ett gym för enbart funktionsvarieade utan ett gym för alla, där maskinerna skall kunna anpassas för rullstolsburna. Med hälp av vår samarbetspartner ”Concept” tror vi att vi har uppnått just detta.

Viss utrustning är av naturliga skäl svåra att anpassa (som t ex balansbollar för core-träning) men vår erfarenhet säger oss att om de med funktionsvariation får en egen tid i gymmet kommer de att utan vidare kunna skapa träningsupplägg som täcker hela kroppen med hjälp av den utrustning som vi tillhandahåller.

Gymmet är fullt tillgängligt för rullstolsburna. Omklädningsrum, hiss, toalett, maskiner, utrymningsvägar, dörrar…, allt har skapats så att ni kan få tillträde utan större problem.